0 0
 

Ostatnio dodane produkty

Brak produktów

Darmowa wysyłka! Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Koszyk (0) Koszyk (1)

Razem produkty:
Dostawa:  Darmowa wysyłka!
Razem

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością Villa Glass Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr 0000190344 z siedzibą w Krośnie (kod pocztowy 38-400) przy ul. Białobrzeskiej 100a, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 8171861061, Regon: 831204759, zwanym dalej “Sklepem” lub “Sklepem internetowym”.


§ 2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja Klienta na stronie internetowej Sklepu. Wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu Internetowego oraz podanie wymaganych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
4. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.). Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji procesu zamówienia. Firma Villa Glass Studio nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim.
5. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich korekty oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania przez sprzedawcę. W celu likwidacji konta użytkownika prosimy o przesłanie maila na adres sklep@villa.com.pl, podając w tytule korespondencji: Proszę o likwidację konta.

§ 3. Procedura złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży

1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Zamówienie złożone w sklepie internetowym, nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.

5. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności, doliczane są do sumy zamawianych produktów.
7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

8. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 4. Wysyłka towaru, formy płatności

1. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego są dostarczane wyłącznie na terenie Polski, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Do każdego zrealizowanego zamówienia zostanie wystawiony paragon lub faktura VAT.
3. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
4. Towar dostarczany jest poprzez firmę kurierską. Przesyłka jest ubezpieczona I oznaczona “ostrożnie szkło”.
5. Opłaty za przesyłkę wynoszą:

Przesyłka kurierska – 20,00 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa – 24,00zł

6. Koszt przesyłki podany w sklepie internetowym dotyczy przesyłek o wadze do 30 kg. W przypadku zamówienia towaru o łącznej wadze przekraczającej 30 kg, koszty wysyłki do ustalenia.

7. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu internetowego przy płatnościach przelewem lub niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku płatności za pobraniem.

8. Wysyłka towaru następuje tylko w dni robocze.

9. Płatności należy dokonać jednym ze sposobów:
a) płatność za pobraniem,
b) przelew bankowy na rachunek bankowy sklepu
c) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych transferuj.pl


Dane dla przelewu bankowego:
Nr rachunku bankowego Bank BGŻ O/Krosno, 38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 8:

PLN 97 2030 0045 1110 0000 0108 3110

Odbiorca:
Villa Glass Studio Sp. z o.o., ul. Białobrzeska 100a, 38-400 Krosno
W treści przelewu należy podać numer zamówienia.

10. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie transportu klient może odmówić odbioru towaru.

§ 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres e-mail: sklep@villa.com.pl podany w niniejszym Regulaminie. Wzór formularza do pobrania formularz.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru (wydania produktów.)
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania;

6) nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
8) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
9) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
10) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
11) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
12) zawartej w drodze aukcji publicznej;
13) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
14) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni). Sklep dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny za towary w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep zwróci pieniądze za zakupiony towar na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub na inny rachunek bankowy, wskazany pisemnie przez Klienta w tym celu.
5. W celu zwrotu towaru należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailem z przedstawicielem sklepu internetowego w celu ustalenia terminu zwrotu. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Zwracany towar należy wysłać na adres Villa Glass Studio Sp. z o.o., ul. Białobrzeska 100a, 38-400 Krosno,

tel. 13 43 644 63.


§ 6. Reklamacje dotyczące Towarów, niezgodność towaru z umową

1. Villa Glass Studio jako sprzedawca , odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawi o prawach konsumenta.

2. Mimo dołożenia wszelkich starań, sklep internetowy nie gwarantuje że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty, nie zawierają różnic w kolorystyce w porównaniu do rzeczywistego wyglądu towaru, wynikające z braku możliwości odzwierciedlenia na zdjęciu rzeczywistych barw produktu.
3. Reklamacje, wynikające z niezgodności Towaru z umową, należy kierować na adres Villa Glass Studio Sp. Z o.o., ul. Białobrzeska 100a, 38-400 Krosno, bądź pocztą elektroniczną na adres sklep@villa.glass.pl. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
4. Villa Glass Studio odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, w stosunku do Klientów, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
5. Villa Glass Studio Sp. Z o.o. nie udziela gwarancji na towar.

6. Warunkiem przyjęcia reklamowanego towaru, jest dołączenie do przesyłki oryginału lub kopii paraganu lub numeru FV (w przypadku zakupu na fakturę)
7. Reklamowany towar Klient dostarcza do siedziby firmy na adres Villa Glass Studio Sp. Z o.o., ul. Białobrzeska 100a, 38-400 Krosno.§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
2. Villa Glass Studio nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiaja mu dokonanie zakupu w sklepie internetowym.
3. Opisy i zdjęcia produktów, znaki towarowe oraz „logo” stanowią własność Villa Glass Studio Sp. Z o.o. i nie mogą zostać wykorzystane bez zgody Villa Glass Studio Sp. Z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Najwyższa Polska Jakość

Wysoki poziom bez kompromisów

 

Bezpieczeństwo i ekologia

Nasze produkty nie podrażniają ani uczulają

 

100% Satysfakcji

Możliwość zwrócenia produktów w terminie 14 dni

 

Najniższe ceny

Kupujesz u producenta - masz gwarancję najniższej ceny